A Budavári Önkormányzat intézkedései a falfirkák elleni védelemről

A Budavári Önkormányzat lépéseket kíván tenni az egyre terjedő falfirkákkal szemben, melyek az I. kerületet is elcsúfítják, nem kímélve a világörökségi területeket sem. Szomorú látni, hogy a nemrégiben felújított épületek, a műemlékek, a műalkotások is a vandál pusztítás áldozataivá válnak.
A graffitik elleni fellépés akcióterve háromirányú. Az egyik lépés a házak, falak, kőtámfalak falfirkáktól való megtisztítása. Ehhez az Önkormányzat egy pályázati rendszert dolgozott ki, a pályázati felhívás megjelent a Várnegyed című önkormányzati újságban, de az Önkormányzat honlapján is olvasható.
A második lépcső a prevenció, amely a már megtisztított vagy éppen felújított falfelületek impregnáló anyaggal való bevonását jelenti. A megtisztítandó felületek bevonásának fedezetét az Önkormányzat biztosítaná egy kötelezettségvállalás ellenében. A kötelezettségvállalásban a társasháznak, ill. a magántulajdonosoknak kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy a megtisztított és impregnáló anyaggal bevont falfelületet legalább öt éven keresztül karbantartják, a tisztításokat ellátják, és bejelentést tesznek az újabb falfirkák megjelenése esetén. A bejelentésnek kétirányúnak kell lennie: egyrészt az Önkormányzatnál tett bejelentés, amely alapján regisztrálásra kerülnének a falfirkákkal okozott károk, másrészt a rendőrségnél, szabálysértési hatóságnál tett bejelentés.
Az akcióterv harmadik eleme a szankciórendszer. A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 2003. szeptember 25-i ülésén megalkotta a közterületekről látható egyes felületek falfirkák elleni védelméről szóló 23/2003. (X.1.) Kt. sz. rendeletét, amelyben a közterületről látható vagy azon lévő építményen, épületen, műtárgyon, közterületi berendezési tárgyon, valamint művészeti alkotáson történő falfirka, graffiti elhelyezését szabálysértési tényállásként állapítja meg, amelynek elkövetőjére 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírság szabható ki.