Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2003.(VII.2.)Ö.K. számú rendelete a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001.(XII.20.)Ö.K. számú, Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló rendeletének módosításáról


Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. tv. 63/A. § a/ pontja és 65/A. § (2) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdése, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII.20.)Korm. rendelet felhatalmazása alapján megalkotott, a Budapest Főváros XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 56/2001.(XII.20.)Ö.K. számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja.
(1) A Rendelet 10. §-a az alábbi új (12) bekezdéssel egészül ki: "(12) A falfirkák eltüntetését lehetővé tevő homlokzatbevonatot kell alkalmazni új, vagy homlokzat felújítással érintett épületek közterületről látható homlokzatán minimum 3,00 méter járdaszint fölötti magasságig, vagy az építési engedélyben meghatározott vízszintes építési tagozatig a KVSZ 3.a számú mellékletében fővárosi városkép szempontjából kiemelt területen és a kiemelt kerületi közterületek mentén lévő épületek esetében, ha az épület közterület felől látható homlokzata a közterület határán van, vagy a közterület felől akadály (pl. kerítés) nélkül megközelíthető."